Jafnréttismál

 • Verkefnisstjórar: Guðný Gústafsdóttir, Ari Klængur Jónsson, Guðbjört Guðjónsdóttir
 • Viðskiptavinur: Jafnréttisnefnd HÍ
 • Skil skýrslu: Febrúar 2023

Í skýrslunni er lögð áhersla á þróun og útvíkkun málaflokksins í takt við áherslubreytingar jafnréttisáætlunar og þróunar í samfélaginu. Þannig var rannsóknarsnið uppfært með það að markmiði að varpa ljósi á stöðu mála í jafnréttisstarfi háskólans í víðum skilningi (sjá nánar í aðferðafræði kafla). Markmiðið var að kortleggja á sem nákvæmastan máta, stöðu og þróun jafnréttis fyrir alla við Háskóla Íslands.

Lesa skýrsluna Staða og þróun jafnréttismála við Háskóla Íslands 2016-2021

 • Verkefnisstjórar: Guðný Gústafsdóttir, Ásdís A. Arnalds
 • Viðskiptavinur: Innri endurskoðun HÍ
 • Skil skýrslu: Febrúar 2020

Í skýrslunni er greint frá niðurstöðum rannsóknar Félagsvísindastofnunar HÍ sem unnin var fyrir Innri endurskoðun Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar var að safna ítarlegum upplýsingum um algengi og eðli erfiðra samskipta, eineltis, og kynferðislegrar- og kynbundinnar áreitni meðal starfsfólks og nemenda háskólans.

Svipuð rannsókn var gerð í Háskóla Íslands árið 2003 á einelti og kynferðislegri áreitni og var stuðst við spurningaramma þeirrar rannsóknar með það fyrir augum að greina þróun innan skólans. Að auki var spurt út í erfið samskipti að beiðni Innri endurskoðunar og kynbundna áreitni í takt við þróun innan málaflokksins.

Lesa skýrsluna Erfið samskipti, einelti, kynferðisleg- og kynbundin áreitni meðal starfsfólks og nemenda

 • Verkefnisstjórar: Ásta Snorradóttir, Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, Guðný Gústafsdóttir, Guðný Bergþóra Tryggvadóttir, Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir, Margrét Valdimarsdóttir
 • Viðskiptavinur: Félagsmálaráðuneytið
 • Skil skýrslu: Janúar 2020

Í kjölfar alþjóðlegrar vitundarvakningar um kynferðislega áreitni sem gekk undir millumerkinu #metoo, skipaði félagsmálaráðherra nefnd til að meta umfang og eðli kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni, ofbeldi og einelti á íslenskum vinnumarkaði. Í skýrslu þessari er gerð grein fyrir niðurstöðum ítarlegrar rannsóknar á algengi og eðli eineltis og áreitni á íslenskum vinnumarkaði. Niðurstöðum rannsóknarinnar var ætlað að nýtast við útfærslu úrræða í málaflokknum.

Lesa skýrsluna Valdbeiting á vinnustað. Rannsókn á algengi og eðli eineltis og áreitni á íslenskum vinnumarkaði

 • Verkefnisstjórar: Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir, Guðný Gústafsdóttir, Ásdís Aðalbjörg Arnalds
 • Viðskiptavinur: Jafnréttisnefnd HÍ
 • Skil skýrslu: 2017

Í skýrslunni er jafnréttisstarf innan háskólans á árunum 2012-2016 kortlagt og fjallað um helstu verkefni sem unnið hefur verið að. Gerð er grein fyrir tölulegum upplýsingum um fjölda og kynjahlutföll meðal nemenda og starfsfólks skólann. Upplýsingum um stöðu og viðhorf starfsfólks og nemenda til málaflokksins var könnuð með eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum. Í lok skýrslunnar er kafli með hagnýtum ábendingum sem byggja á niðurstöðum gagnaöflunar.

Lesa skýrsluna Staða og þróun jafnréttismála við Háskóla Íslands 2012-2016

 • Verkefnisstjórar: Andrea G. Dofradóttir, Kristjana Stella Blöndal, Friðrik H. Jónsson
 • Viðskiptavinur: Jafnréttisnefnd HÍ
 • Skil skýrslu: Mars 2004

Í þessari skýrslu eru kynntar niðurstöður úr könnun á samskiptum nemenda og starfsfólks í Háskóla Íslands sem unnin var fyrir Jafnréttisnefnd Háskóla Íslands. Könnunin var lögð fyrir úrtak nemenda og starfsfólks Háskólans á vormánuðum 2003. Meginmarkmiðið með könnuninni var að kanna tíðni eineltis og tíðni kynferðislegrar áreitni meðal nemenda og starfsfólks skólans.

Lesa skýrsluna Einelti og kynferðisleg áreitni í Háskóla Íslands

 • Verkefnisstjórar: Lilja Mósesdóttir, Andrea G. Dofradóttir, Þorgerður Einarsdóttir, Kristjana Stella Blöndal, Einar Mar Þórðarson, Sigurbjörg Ásgeirsdóttir
 • Viðskiptavinur: Félagsmálaráðuneytið
 • Skil skýrslu: Mars 2006

The overall aim of the project På sporet av likelön - Evaluating Equal Pay - Mælistikur á launajafnrétti is to deepen our understandings of the gender pay gap in the five Nordic countries through a comparison of available statistical indicators, analysis of studies on the adjusted gender pay gap and review of measures or “good practices” to tackle the gender pay gap.

Lesa skýrsluna Evaluating equal pay in the Nordic countries

 • Verkefnisstjórar: Bylgja Árnadóttir, Hafsteinn Einarsson, Benjamín Gíslason, Ævar Þórólfsson
 • Viðskiptavinur: Alþjóðamálastofnun HÍ, velferðarráðuneyti og innanríkisráðuneyti
 • Skil skýrslu: Febrúar 2017

Í þessari skýrslu eru kynntar niðurstöður úr könnun á stöðu flóttafólks sem framkvæmd var veturinn 2016-2017. Könnunin var hluti af heildarúttekt á aðlögun flóttafólks á Íslandi sem unnin var af Alþjóðamálastofnun fyrir innanríkisráðuneyti og velferðarráðuneyti. Könnunin var lögð fyrir fólk sem fékk stöðu flóttamanns á árunum 2004-2015 og orðið var 18 ára eða eldra árið 2016.

Lesa skýrsluna Flóttafólk 2017

 • Verkefnisstjórar: Vala Jónsdóttir, Kristín Erla Harðardóttir, Ragna Benedikta Garðarsdóttir
 • Viðskiptavinur: Samstarfsverkefni Félagsvísindastofnunar og Fjölmenningarseturs
 • Skil skýrslu: Október 2009

Að safna haldbærum upplýsingum um ýmsa þætti sem tengjast búsetu innflytjenda hér á landi. Spurt var um vinnu þeirra, menntun og reynslu, hvaða upplýsingar þeir hafa um réttindi sín og skyldur, hvort þeir nýta sér þjónustu sveitarfélaga eða verkalýðsfélaga, skólagöngu barna þeirra, þátttöku þeirra í félagsstarfi, tungumálakunnáttu og viðhorf til ýmissa málaflokka.

 • Verkefnisstjórar: Einar Mar Þórðarson, Heiður Hrund Jónsdóttir, Fanney Þórsdóttir, Ásdís A. Arnalds, Friðrik H. Jónsson
 • Viðskiptavinur: Félagsmálaráðuneytið
 • Skil skýrslu: September 2008

Meginmarkmið könnunarinnar er að kanna laun og launasamsetningu karla og kvenna á íslenskum vinnumarkaði til að komast að því hvort kynbundinn launamunur sé til staðar, hve mikill hann sé og hvort og hvernig megi skýra muninn.

Lesa skýrsluna Kynbundinn launamunur á íslenskum vinnumarkaði

 • Verkefnisstjórar: Kristjana Stella Blöndal, Einar Mar Þórðarson
 • Viðskiptavinur: Garðabær
 • Skil skýrslu: Desember 2004

Meginmarkið rannsóknarinnar var að kanna hvort kynbundinn launamunur sé meðal starfsfólks Garðabæjar. Greiningin byggist á launagreiðslum 1. febrúar árið 2004.

 • Verkefnisstjórar: Auður Magndís Auðardóttir, Ásdís A. Arnalds
 • Viðskiptavinur: Háskóli Íslands
 • Skil skýrslu: Apríl 2010

Að gera grein fyrir þeirri vinnu og þeim úrbótum sem gerðar hafa verið í málefnum fatlaðra stúdenta og starfsmanna á tímabilinu 2007-2009.

 • Verkefnisstjórar: Ásdís A. Arnalds, Guðný Bergþóra Tryggvadóttir, Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir, Jarþrúður Þórhallsdóttir, Hanna Björg Sigurjónsdóttir, María Jónsdóttir, Elísabet Karlsdóttir
 • Viðskiptavinur: Velferðarráðuneytið
 • Skil skýrslu: 25. mars 2013

Að gera grein fyrir eðli ofbeldis gegn fötluðum konum, að kanna við hvers konar aðstæður ofbeldið á sér stað og hvaða afleiðingar það hefur fyrir fatlaðar konur að hafa verið beittar ofbeldi

Lesa skýrsluna Ofbeldi gegn fötluðum konum

 • Verkefnastjórar: Kristjana Stella Blöndal, Ævar Þórólfsson
 • Viðskiptavinur: Orkuveita Reykjavíkur
 • Skil skýrslu: Mars 2004

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna hvort kynbundinn launamunur sé meðal starfsmanna Orkuveitu Reykjavíkur. Greiningin byggist á launum fyrir septembermánuð árið 2003.

 • Verkefnisstjórar: Kristjana Stella Blöndal, Ævar Þórólfsson
 • Viðskiptavinur: Reykjavíkurborg
 • Skil skýrslu: Maí 2002

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort kynbundinn launamunur sé meðal starfsmanna Reykjavíkurborgar. Greiningin byggist á launum í október 2001. Jafnframt eru bornar saman niðurstöður um launamun kynjanna í október 2001 við niðurstöður rannsóknar Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands á sama efni frá október 1995.

 • Verkefnisstjóri: Kristjana Stella Blöndal
 • Viðskiptavinur: Landsvirkjun
 • Skil skýrslu: Júní 2006

Meginmarkmið rannsóknarinnar eru tvíþætt: Annars vegar að kanna hvort kynbundinn launamunur sé meðal starfsfólks Landsvirkjunar miðað við laun fyrir janúar árið 2006 og hins vegar að athuga hvort kynbundinn launamunur hefur breyst miðað við niðurstöður sambærilegrar rannsóknar sem byggði á launum fyrir janúar árið 2003.

 • Verkefnisstjóri: Kristjana Stella Blöndal
 • Viðskiptavinur: Mosfellsbær
 • Skil skýrslu: Apríl 2000

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er greining á launum starfsmanna Mosfellsbæjar.

 • Verkefnisstjórar: Kristjana Stella Blöndal, Hildur B. Svavarsdóttir
 • Viðskiptavinur: Kennaraháskóli Íslands
 • Skil skýrslu: Maí 2005

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna hvort kynbundinn launamunur sé meðal starfsfólks Kennaraháskóla Íslands. Greiningin byggist á launum sem greidd voru 1. október árið 2004.

 • Verkefnisstjórar: Auður Magndís Auðardóttir, Ásdís A. Arnalds, Friðrik H. Jónsson
 • Viðskiptavinur: Jafnréttisnefnd Háskóla Íslands
 • Skil skýrslu: Janúar 2009

Í jafnréttisáætlun Háskóla Íslands (2005a) er kveðið á um að úttekt á stöðu jafnréttismála innan skólans sé gerð á fjögurra ára fresti.

 • Verkefnisstjórar: Heiður Hrund Jónsdóttir, Kristín Erla Harðardóttir, Kristjana Stella Blöndal
 • Viðskiptavinur: Fjórðungssamband Vestfirðinga og Samband sveitarfélaga á Austurlandi
 • Skil skýrslu: Janúar 2005

Haustið 2004 kom út skýrslan Viðhorf innflytjenda á Vestfjörðum og Austurlandi sem Fjölmenningarsetrið vann í samvinnu við Félagsvísindastofnun. Um var að ræða könnun þar sem markmiðið var að kanna meðal innflytjenda búsetu, réttarstöðu, tungumálakunnáttu, þátttöku í félagsstarfi, nýtingu og afstöðu til ýmiss konar þjónustu og atvinnu. Í skýrslunni var ekki gerður samanburður milli innflytjenda á Austurlandi annars vegar og Vestfjörðum hins vegar. Markmið þessarar umfjöllunar er aftur á móti að kynna niðurstöður slíks samanburðar.

Lesa skýrsluna Viðhorf innflytjenda á Vestfjörðum og Austurlandi: Samanburður milli landshluta