Einstaklingsviðtöl

Einstaklingsviðtöl eru eigindleg rannsóknaraðferð þar sem viðtöl eru tekin við einn einstakling í einu um ákveðið málefni.

Misjafnt er hversu marga einstaklinga er talað við en ekki er óalgengt að rætt sé við 10 til 15 einstaklinga í hverju rannsóknarverkefni. Stundum er einstaklingsviðtölum beitt jafnhliða annars konar rannsóknaraðferð eins og rýnihópum eða megindlegri spurningakönnun.

Einstaklingsviðtöl eru sérlega öflug aðferð til að ná fram skilningi eða viðhorfi fólks til ákveðins viðfangsefnis. Rétt eins og rýnihópar henta þau vel í verkefnum þar sem þekking á viðfangsefninu er lítil eða ef rannsókn beinist að huglægum atriðum. Eins á mjög vel við að nota einstaklingsviðtöl til að öðlast heildstæða mynd af breytingarferli út frá sjónarhóli viðmælenda. Upplýsingar úr einstaklingsviðtölum eru oft notaðar til þess að móta spurningalista sem síðan er lagður fyrir úrtak en það er ekkert því til fyrirstöðu að nota þau ein og sér.

Sú leið að taka einstaklingsviðtöl frekar en að boða til rýnihópa er oft farin þegar umræðuefnið er sérstaklega viðkvæmt, þegar talað er við þekkta einstaklinga eða einstaklinga sem eru í samkeppni við hvorn annan.

Markmiðið með einstaklingsviðtölum er aldrei að alhæfa niðurstöður yfir á stærri hóp. Markmiðið er fyrst og fremst að fá innsýn í hugmyndir eða viðhorf fólks í tengslum við ákveðið viðfangsefni.

Spyrlar Félagsvísindastofnunar sjá um að boða þátttakendur í viðtöl sem alla jafna eru haldin í húsnæði Háskóla Íslands. Viðtöl geta einnig farið fram á heimili viðmælenda, vinnustað eða öðrum stað sem hentar. Hringt er í einstaklinga í úrtaki til dæmis úr Þjóðskrá og kannað hvort þeir uppfylli sett skilyrði. Í framhaldi af því er viðkomandi boðin þátttaka. Viðtöl eru hljóðrituð og þau síðan greind með til þess gerðu forriti.

Yfirgripsmikil reynsla, vandvirkni og gott skipulag eru lykilatriði til þess að unnt sé að ná fram góðum niðurstöðum úr einstaklingsviðtölum. Starfsfólk Félagsvísindastofnunar býr bæði yfir mikilli þekkingu og reynslu á þessu sviði.

Nánari upplýsingar um þessa aðferð má fá hjá verkefnisstjórum Félagsvísindastofnunar í síma 525 4545 eða með tölvupósti á netfangið felagsvisindastofnun@hi.is.