Þjónusta

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands er rannsókna- og fræðastofnun sem sinnir rannsóknum, ráðgjöf og þjónustuverkefnum á sviði félagsvísinda.

Um tveir þriðju rannsóknaverkefna og þjónustu Félagsvísindastofnunar er innt af hendi fyrir hönd eða í samstarfi við starfsfólk og stjórn Háskóla Íslands. Auk þess sinna starfsfólk Félagsvísindastofnunar kennslu og sérfræðiráðgjöf innan háskólans og utan.

Félagsvísindastofnun gerir rannsóknir fyrir fjölmarga aðila, bæði hérlenda og erlenda, svo sem ráðuneyti, stofnanir og fyrirtæki sem og ýmis félagasamtök, hagaðila og fræðimenn.

Meðal verkefna Félagsvísindastofnunar má nefna rannsóknir og kannanir á sviðum velferðamála, menntamála, kjara- og atvinnumála, efnahagsmála, menningarmála, stjórnmála, umhverfismála, samgöngumála, jafnréttismála og alþjóðamála.

Nánari upplýsingar má fá hjá verkefnisstjórum Félagsvísindastofnunar í síma 525 4545 eða með tölvupósti á netfangið felagsvisindastofnun@hi.is.

Spurningalistakannanir

Félagsvísindastofnun hefur áratuga reynslu af framkvæmd spurningalistakannana. Við getum séð um ferlið frá A-Ö, allt frá spurningalistagerð til tilbúins gagnasafns. Einnig er í boði að leggja fyrir tilbúinn spurningalista. Algengt er að leggja fyrir vefkönnun ef listi yfir netföng er til staðar. Í tilfellum þar sem netfang er ekki til staðar nýtum við spyrlaver okkar til að hringja í þátttakendur. Með að smella á hlekkinn hér efst í textanum, má sjá nánari upplýsingar um kannanir í boði.

Mynd

Viðtalsrannsóknir

Viðtalsrannsóknir eru eigindleg rannsóknaraðferð. Viðtalsrannsóknir eru notaðar ef markmiðið er að grafast fyrir um hvaða merkingu eða skilning fólk leggur í ákveðna hluti. Dæmi um rannsóknir af þessu tagi eru einstaklingsviðtöl, umræðukannanir og rýnihópar.

Mynd

Almenningssamráð

Almenningssamráð byggja á upplýstu samtali allra hlutaðeigandi aðila s.s. almennings, hagsmunaaðila, félagssamtaka, stjórnvalda o.fl. og tryggja gagnsæi, hagkvæmni og skilvirkni málsferla. 

Mynd
Rökræðukönnun Laugardalshöll

Ráðgjöf

Á Félagsvísindastofnun starfa sérfræðingar í eigindlegri og megindlegri aðferðarfræði. Við veitum ráðgjöf í spurningalistagerð, úrvinnslu gagna og öðru.

Mynd