GAGNÍS - gagnaþjónusta félagsvísinda á Íslandi

GAGNÍS tekur við íslenskum rannsóknagögnum, hýsir þau í opnum aðgangi og tryggir vísindasamfélaginu og almenningi aðgengi að þeim án endurgjalds.

Texti

Hvers vegna rannsóknagögn í opnum aðgangi?

  • Eykur sýnileika íslenskra rannsókna innan- og utanlands
  • Býður upp á ýmis tækifæri til þverfræðilegs samstarfs
  • Er örugg og skipuleg langtímavarðveisla gagna 
  • Tryggir fræðafólki og almenningi aðgang að vísindagögnum til framtíðar og án endurgjalds
  • Stuðlar að ábyrgari nýtingu rannsóknagagna 
  • Veitir yfirsýn yfir gögn sem þegar hefur verið safnað
  • Býður upp á aukna möguleika á notkun íslenskra gagnasafna til kennslu
  • Er í samræmi við alþjóðlegar stefnur og staðla um meðhöndlun vísindagagna
  • Samræmist stefnu og aðgerðaáætlun Vísinda- og tækniráðs og HÍ21 stefnu Háskóla Íslands   
  • Uppfyllir síauknar kröfur styrkveitenda um opið aðgengi að gögnum sem safnað hefur verið fyrir opinbert fé
Mynd
Mynd